NOVA KNJIGA U NOVOJ BIBLIOTECI - UMJETNOST I LJEPOTA

zbornik radova

Uz radove koji sabiru promišljanja na tragu klasičnog filozofijskog pitanja o bitstvu lijepog, zbornik radova Umjetnost i ljepota donosi i studije posvećene pojedinačnim umjetnostima (slikarstvo, glazba), odnosno umjetnicima (Paul Klee, Bela Bartók), koje po svome sadržaju i formi neizostavno pripadaju zamišljenoj cjelini zbornika.

S obzirom na povijesnost pojma ljepote, može se reći da različita tumačenja ljepote pretpostavljaju i svojevrsnu “descendenciju” ljepote, odnosno ontološki “premještaj” (ideje) ljepote iz nadosjetilnoga u osjetilno područje. Tako je primjerice – povijesno-filozofijski gledano – prevladavanje i napuštanje antičko-grčkog kanona lijepe forme (granica, mjera, broj, ritam, simetrija, proporcija, harmonija itd.) zajedno sa shvaćanjem bitstva ljepote kao nadosjetilne ideje pa i srednjovjekovnoga religioznog poimanja ljepote kao odsjaja božanske ljepote ili reda, započelo već s renesansnom fascinacijom prirodno lijepim te se nastavilo u metafizici lijepoga njemačkog idealizma, koji je ljepotu, usprkos okretu subjektu, ipak poimao kao “osjetilno sjajenje ideje”. Konačno “razilaženje” umjetnosti i ljepote potvrđuje, po svemu sudeći, upravo pojava moderne (postmoderne) umjetnosti koja je načelno gledano stavila u zagrade ne samo klasični pojam ljepote, nego – do neke mjere – čak i umjetničku materiju, formu i sadržaj djela, odnosno umjetničko djelo kao u sebi dovršenu i zatvorenu cjelinu.

S druge strane izgleda da su upravo ranonovovjekovna usmjerenost prema refleksivnosti, pojmovnosti i subjektivitetu, te oduševljena otvorenost spram onoga beskonačnog, presudni uzrokovatelji napuštanja klasičnog kanona ljepote i koncepta djela. Osebujni zaborav sklopa bog-priroda-čovjek i uspostava “racionalnog subjektiviteta” kao središta i ishodišta onoga biti čovjeka, izazivaju drukčije odnošenje spram umjetnosti, tj. umjetničkog stvaralaštva. Stoga većina suvremenih umjetničkih tvorevina, za razliku od mnogih kako “klasičnih” tako i “modernih” djela, više niti nema značaj zaokružene, smislene estetsko-umjetničke cjeline, već ih bitno određuje fragmentarnost, procesualnost, eksperimentalnost, estetska neprijemčivost, gubitak aure odnosno tehnička reproduktivnost i izrazita racionalnost, odnosno autoreferencijalnost shvaćena u smislu teorijskoga samorazjašnjenja.

Imajući u vidu prethodno navedeno, vjerujemo da tekstovi priloženi u ovome zborniku predstavljaju važan doprinos filozofijskome tumačenju fenomena umjetnosti, odnosno međuodnosa kako filozofije i umjetnosti tako i umjetnosti i ljepote.

Također, nadamo se da će zbornik, odista, postati ne samo prva knjiga u novoosnovanoj filozofskoj biblioteci Hermes Matice hrvatske Sisak nego i svojevrsni poticaj odnosno poziv sugrađanima za sudioništvo u slobodnom, misaono-duhovnom stvaralaštvu. Naime, kultura se ipak iskonski očituje ponajprije u djelima umjetnosti, religioziteta i filozofije. U skladu s time valja napomenuti da je temeljno poslanje Ogranka Matice hrvatske u Sisku, kao sisačke kulturne institucije, upravo aktivna skrb za kulturu zajednice unutar koje djeluje i prebiva, što u konačnici i nije drugo doli marno zalaganje za nacionalnu kulturu kao istinsko okružje smislenoga življenja.


Tomislav Škrbić
 


home print bookmark

Riječi 1-2/2021.

Riječi 1-2/2021.... Više...

RIJEČI 3-4/2020.

Riječi,br.3-4/2020.

Drugi svezak časopisa Riječi, 2020. godine, počinje s poezi... Više...

Riječi 2017/1-2

Na dvjesto stranica novi dvobroj Riječi donosi zanimljive književne, likovne i znanstvene prinose ... Više...

Riječi 2016/1-3

Za sve one gladne dobre domaće poezije novi trobroj časopisa Riječi sisačkog ogranka Matice hrva... Više...

Riječi 2015/3

Najnoviji četvero broj časopisa »Riječi«, na 226 stranica donosi iz zanimljivih prinosa iz pod... Više...

Riječi 2014/1-4

Tema broja posvećena je dramskoj književnosti a počinje esejom Organski glumački proces ili Scen... Više...

Riječi 2013/4

Bogat kolorit, životnost i lirski senzibilitet kista Vatroslava Kuliša na naslovnici (gost urednik... Više...

Riječi 2013/1

Tema broja: Boris Graljuk / Bojišnice i grobišta hrvatskih vojnika na karpatskom ratištu u
Više...

Riječi 2012/3-4

Novi dvobroj časopisa Riječi donosi niz zanimljivih priloga...... Više...

Riječi 2012/1-2

Novi dvobroj Riječi... Više...

Riječi 2011/04

Novi broj časopisa za književnost, kulturu i znanost Riječi, pod uredničkom palicom Đurđice Vu... Više...

2011

Riječi 2011/01-03

Tomislav Žigmanov /Iskre svjetlosti i odbljesci popudbine - Izbor iz književnog stvaralaštva novo... Više...

Riječi 2010/04

U ovom broju čitajte - TEMA BROJA: KRATKA PRIČA / PRIPOVIJETKA / NOVELA Ludwig Bauer / Što je...... Više...

Riječi 2010/01-03

Tema broja u časopisu posvećena je preminuloj pjesnikinji, esejistici, kritičarki i književnoj t... Više...

Riječi 2009/04

Božica Zoko: Sestro, nevjesto, Nataša Nježić: Glasnije od kiše, Toni Matošin: Pjesme....... Više...

Arhiva:

Kvirinovi poetski susreti

DENIS ĆOSIĆ - laureat, za najbolju knjigu pjesama Košute su plakale bez rogovaDenis Ćosić, nagrađen je "Malim saznajte više...

galerija fotografija

25. KVIRINOVI POETSKI SUSRETI...

25. KVIRINOVI POETSKI SUSRETI

PREDSTAVLJANJE KNJIGE POEZIJE- Đ...

PREDSTAVLJANJE KNJIGE POEZIJE- ĐURĐICA VUKOVIĆ: SIMETRIJA TIŠINE

19. KVIRINOVI POETSKI SUSRETI...

19. KVIRINOVI POETSKI SUSRETI

Promocija Riječi, 1-4/2014....

Promocija Riječi, 1-4/2014.

Stihovnica Sisak...

Stihovnica Sisak

18. Kvirinovi petski susreti...

18. Kvirinovi petski susreti

SISAK SMJEHOGRAD...

SISAK SMJEHOGRAD

Predstavljanje monografije Želim...

Predstavljanje monografije Želimir Janeš u Zagrebu

Promocija monografije Želimir Ja...

Promocija monografije Želimir Janeš

Proslava praizvedbe drame Juran i...

Proslava praizvedbe drame Juran i Sofija

MH Sisak u Velikoj Gorici...

MH Sisak u Velikoj Gorici

16.KVIRINOVI POETSKI SUSRETI...

16.KVIRINOVI POETSKI SUSRETI

Kvirinovi poetski susreti 2011....

Kvirinovi poetski susreti 2011.

RIJEČI-naslovnice...

RIJEČI-naslovnice

Promocija knjige Nataše Nježić...

Promocija knjige Nataše Nježić: Srebrna ljuljačka

Druga Stihovnica...

Druga Stihovnica

Promocija knjige Đurđe Zorko: B...

Promocija knjige Đurđe Zorko: Bibliografija časopisa Riječi (1969.-2009.)

Promocija časopisa Riječi...

Promocija časopisa Riječi
Arhiva:

zadnja izdanjaĐurđica Vuković: Simetrija tišine Đurđica Vuković: Simetrija tišine
"Temeljena potka „Simetrije tišine“ je spoznaja o nesigurnosti, o nepostojanju odgovora na pitanja koja smo tijekom života postavljali, svi Više...

Umjetnost i ljepota, uredio Tomislav Škrbić Umjetnost i ljepota, uredio Tomislav Škrbić
Umjetnost i ljepota, uredio Tomislav Škrbić
Zbornik je prva knjiga u novoosnovanoj filozofskoj biblioteci Hermes Matice hrvatske Sisak, ona Više...